Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach


Idź do treści

Tematyka zajęć WDŻ

DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W DWIKOZACH
NA TEMAT ZAJĘĆ WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE.

 
Zajęcia wychowania do życia w rodzinie funkcjonują jako przedmiot na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, wykonującego dyspozycję art. 4, ust. 1 i 3 ustawy z dnia7 stycznia 1993 r. O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży              (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z 1995 r. z późn. zm.).
Przedmiot wydatnie wspiera rodzinę w jej działaniach wychowawczych, opiera się na polskich tradycjach oraz ogólnie przyjętym systemie wartości i zasadach postępowania. Realizacja odpowiednio dobranych treści programu ma pomóc młodemu człowiekowi w jego rozwoju psychofizycznym, społecznym i duchowym.
Realizacja zajęć.
-           w każdej klasie gimnazjum przewidziano do realizacji 14 godzin lekcyjnych w tym 5 z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców,
-           zajęcia nie podlegają ocenie,
-           w przypadku udziału ucznia  w zajęciach  fakt ten odnotowuje się na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem „uczestniczył (a)”,
-           uczniowie prowadzą zeszyt ( 16 lub 32 kartkowy) z notatkami,
 
Tematyka zajęć w klasie I
 
1. Wychowanie do życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym.
2. O sprawną komunikację w rodzinie.
3. Moje potrzeby i uczucia.
4. Więzi rodzinne i konflikty międzypokoleniowe.
5. Rodzina niepełna. Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne.
6. Kryteria dojrzałości człowieka.
7. Przejawy dojrzewania biologicznego dziewcząt. (lekcja dla grupy dziewcząt)
8. Przejawy dojrzewania biologicznego chłopców. (lekcja dla grupy chłopców)
9. Problemy okresu dojrzewania. (lekcja dla grupy dziewcząt)
10. Problemy okresu dojrzewania. (lekcja dla grupy chłopców)
11. Rozwój psychoseksualny człowieka. (lekcja dla grupy dziewcząt)
12. Rozwój psychoseksualny człowieka. (lekcja dla grupy chłopców)u dorosłości
13. Pierwsza miłość.
14. Presja seksualna. (lekcja dla grupy dziewcząt)
15. „NIE” dla presji seksualnej. (lekcja dla grupy chłopców)
16. Przedwczesna inicjacja seksualna. (lekcja dla grupy dziewcząt)
17. Przedwczesna inicjacja seksualna. (lekcja dla grupy chłopców)
18. O kulturze wolnego czasu: Internet, prasa młodzieżowa, TV, reklama.
19. Koleżeństwo, ale jakie? Asertywność, uzależnienia.
 
Tematyka zajęć w klasie II
                                                                      
1. Wychowanie do życia w rodzinie w klasie II. O potrzebie godności i szacunku człowieka.
2. Przyjaźń – szkołą miłości.
3. Miłość. Etapy jej rozwoju.
4. Spotkania i rozstania.
5. Seksualność człowieka. Homoseksualizm. (lekcja dla grupy dziewcząt).
6. Seksualność człowieka. Homoseksualizm. (lekcja dla grupy chłopców).
7. Ona i on – tacy sami, czy zupełnie różni.
8. Miłość i szacunek; kolejność więzi. (lekcja dla grupy dziewcząt).
9. Miłość i szacunek; kolejność więzi. (lekcja dla grupy chłopców).
10. Czy warto czekać? (lekcja dla grupy dziewcząt).
11. Czy warto czekać? (lekcja dla grupy chłopców).
12. Uwaga! AIDS.

13. Choroby przenoszone drogą płciową.
14. Płodność kobiety i mężczyzny – co warto wiedzieć? (lekcja dla grupy dziewcząt).
15. Płodność kobiety i mężczyzny – co warto wiedzieć? (lekcja dla grupy chłopców).
16. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne. (lekcja dla grupy dziewcząt).
17. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne. (lekcja dla grupy chłopców).
18. Planowanie rodziny – wybrać mądrze i odpowiedzialnie.
19. Rola autorytetów w życiu człowieka.
           
Tematyka zajęć w klasie III
 
1. Wychowanie do życia w rodzinie. Fazy rozwoju człowieka.
2. Miłość i jej rodzaje.
3. Wartości związane z płciowością człowieka, budowanie więzi, małżeństwo, rodzicielstwo.
4. Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety? (lekcja dla grupy dziewcząt)
5. Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety? (lekcja dla grupy chłopców)
6. Korzyści z obserwacji cyklu i aparaty w metodach naturalnego planowania rodziny. (lekcja dla grupy dziewcząt)
7. Korzyści z obserwacji cyklu i aparaty w metodach naturalnego planowania rodziny. (lekcja dla grupy chłopców)
8. Początek życia ludzkiego, czyli o jednym z cudów przyrody.
9. W oczekiwaniu na dziecko.
10. Być matką. ( lekcja dla grupy dziewcząt)
11. Być ojcem. (lekcja dla grupy chłopców)
12. Stali się rodzicami. Gdzie szukać pomocy?
13Aborcja.
14.Życie jako fundamentalna wartość.
15 Pornografia a kobieta. (lekcja dla grupy dziewcząt)
16. Pornografia. (lekcja dla grupy chłopców)
17.Prostytucja nieletnich. (lekcja dla grupy dziewcząt)
18 Prostytucja nieletnich. (lekcja dla grupy chłopców)
19. A jednak rodzina. Podsumowanie zajęć w gimnazjum.
Ministerstwo Edukacji uwzględnia prawa rodziców jako pierwszych wychowawców pozostawiając im szansę odmowy (w formie pisemnej) uczestnictwa ich dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Taka odmowa nie wpłynie na promocję dziecka do następnej klasy. Uczniom, którzy nie będą uczestniczyli w zajęciach WDŻ szkoła zapewni opiekę.
 
Opracowała: Beata Kuleszko
w oparciu o Program nauczania dla klas I – III gimnazjum pt. „Wędrując ku dorosłości” ;Teresa Król;  wyd. Rubikon 2009Powrót do treści | Wróć do menu głównego