Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach


Idź do treści

Salon Kreatywnych Szkół i Placówek

Publiczne Gimnazjum w Dwikozach na Salonach

27 listopada 2012 r. dyrektor szkoły - Pani Iwona Korczyńska – Sapielak odebrała z rąk Pani Małgorzaty Muzoł – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „Zaproszenie do uczestniczenia w pracach Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek (SKSiP) dla Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach”.
Nominację do SKSiP otrzymują szkoły / placówki, które w wyniku przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej uzyskały co najmniej dwa A w jednym obszarze działalności szkoły (najwyższy poziom spełniania wymagań). Jest to bardzo wysoki próg wymagań przy naborze członków. Członkostwo w Salonie Kreatywnych Szkół i Placówek, to ogromne wyróżnienie i jednocześnie motywacja do podnoszenia jakości pracy szkoły. Bardzo cieszy, że dwikoskie Gimnazjum za działania na rzecz procesu dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczego oraz w zakresie zarządzania jest określane mianem szkoły wzorcowej. Bezpośrednia współpraca z dyrektorami szkół odnoszącymi sukcesy przyczynia się do wymiany doświadczeń i realizacji twórczych inicjatyw.

Małgorzata Utnik – Oleksiak
Spotkania Salonowców


Cyklicznie, przynajmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego, odbywają się gale członków Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek. Podczas spotkań następuje omówienie dotychczasowej działalności w ramach Salonu, przyjęcie nowych członków oraz przedstawiane są kierunki dalszej współpracy.
Zgromadzeni uczestniczą także w konferencjach poruszających tematy związane z doskonaleniem jakości pracy szkół /placówek. Stałym elementem spotkań jest dzielenie się „dobrymi praktykami”. Publiczne Gimnazjum w Dwikozach, w ramach SKSiP zorganizowało:
27 maja 2013 r. warsztaty pt. „Rozbudzenie u dzieci zainteresowania edukacją przyrodniczą poprzez elementarne eksperymenty z wykorzystaniem ogólnodostępnych substancji i przyrządów”;
- kwietnia 2014 r. warsztaty pt. „Wielkanocna plastyka obrzędowa”;
listopada 2014 r. konkurs „Duet matematyczno – przyrodniczy”.

(Relacje z „dobrych praktyk” są zawarte na stronie PG Dwikozy w zakładce „Wydarzenia” i na stronie internetowej KO Kielce.)


Małgorzata Utnik – Oleksiak

Powrót do treści | Wróć do menu głównego