Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach


Idź do treści

Relacje 2017/2018

WYDARZENIA

Dzień Komisji Edukacji Narodowej


„Nauczyciel – mój Mistrz” to hasło przewodnie obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej w Publicznym Gimnazjum w Dwikozach. Tegoroczne święto stało się okazją do podsumowania 19-letniej pracy gimnazjum. Pani dyrektor Iwona Korczyńska – Sapielak w liście skierowanym do pracowników szkoły napisała: „…Patrząc na osiągnięcia uczniów, ich dalsze kariery, śmiało mogę wyrazić, mam nadzieję opinię wszystkich pracowników gimnazjum, że mamy poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Wszystko to, stało się możliwe, dzięki fantastycznemu zespołowi pracowników. Dlatego dziękuję Państwu za zaangażowanie, wspaniałe pomysły i innowacyjne rozwiązania. Dziękuję, że zawsze stawaliście Państwo na pierwszym miejscu dobro dziecka...”. W uznaniu za wieloletni trud wkładany w wychowanie młodego pokolenia, wszyscy nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi otrzymali z rąk Pana Marka Łukaszka – wójta Gminy Dwikozy, nagrody dyrektora szkoły. Nagrodę Wójta Gminy Dwikozy otrzymała Pani dyrektor Iwona Korczyńska – Sapielak. Uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu wspaniałej młodzieży. Uczniowie życzyli nauczycielom: radości zasiewu, wytrwałości oczekiwania i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie codziennie zostawicie swoje serce, swój umysł i swoje siły. Niepokoju, który nie pozwala trwać szerokiego spojrzenia, które pomaga dostrzegać prawdy ukryte, takiej radości, przy której smutek zamiera, a pragnień tak czystych, że od nich niebo błękitnieje. Dziękujemy za życzenia złożone pracownikom szkoły przez Pana wójta i Panią Marzenę Goluch - przewodnicząca Rady Rodziców. Ślubowanie Samorządu Uczniowskiego na kronikę szkoły przyjęła Pani Renata Czajkowska – p.o. dyrektora gimnazjum. Samorządowi życzymy wielu twórczych pomysłów i zaangażowania w pracę społeczną. Dziękujemy Paniom Barbarze Laskowskiej, Beacie Abdul i Renacie Woźniak oraz Panom Hubertowi Bujczenko i Zbigniewowi Powęsce za przygotowanie uroczystości.
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”


28 września 2018r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Dwikozach przygotowali literacką ucztę w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej Narodowe Czytanie. Niezwykłe interpretacje czytanych przez uczniów, panią dyrektor gimnazjum i zaproszonych gości fragmentów „Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, przeniosły słuchaczy w okres międzywojenny ubiegłego stulecia. Szklane domy, ubiory młodych wykonawców stylizowane na lata 20-te, stworzyły niepowtarzalny klimat tego wydarzenia. Uczestnicy spotkania z ogromnym zaciekawieniem słuchali wybranych fragmentów powieści opowiadających o losach Cezarego Baryki, a swoimi wrażeniami mogli podzielić się podczas słodkiego poczęstunku, który zakończył uroczystość.
Dziękujemy przybyłym gościom: Panu Markowi Łukaszkowi – wójtowi Gminy Dwikozy, Pani Magdalenie Binek – dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Dwikozach, Pani Marzenie Goluch – przewodniczącej Rady Rodziców, za odczytanie fragmentów „Przedwiośnia”. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Dwikozach. Szczególne podziękowania za kolejną, niestety ostatnią, współorganizację Narodowego Czytania w gimnazjum kierujemy do Pani Doroty Binek. Słowa uznania za koordynację uroczystości należą się Pani Joannie Lipczyńskiej i Pani Edycie Mścichowskiej. Wspaniałym uczniom gratulujemy zaangażowania i odwagi w interpretacji czytanych fragmentów.
SUKCESY DWIKOSKICH GIMNAZJALISTÓW


W roku szkolnym 2017/18 uczniowie Publicznego Gimnazjum w Dwikozach brali udział w wielu konkursach przedmiotowych i tematycznych.

Za największy sukces należy uznać uzyskanie tytułów laureata i finalisty w konkursach przedmiotowych zorganizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Nasi gimnazjaliści w finale zmierzyli się z najlepszymi uczniami z całego województwa i osiągnęli bardzo wysokie wyniki.
Kacper Hebda z klasy IIIa, jako jedyny uczeń gimnazjum z powiatu sandomierskiego, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Opiekunem Kacpra była Pani Ewa Drzymała. Michał Teter z klasy IIIb uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Historycznym, natomiast Maksymilian Ciźla z klasy IIa w tym samym konkursie uzyskał tytuł finalisty. Obu uczniów przygotowywała Pani Edyta Mścichowska. Sukces, jaki osiągnęli, zawdzięczają nie tylko zdolnościom i talentom, ale przede wszystkim ciężkiej i sumiennej pracy własnej pod kierunkiem nauczyciela - opiekuna, który rozwijał ich zainteresowania, a także uczył rywalizacji i osiągania wytyczonych celów. Na uwagę zasługuje fakt, że Maksymilian jest uczniem dopiero II klasy gimnazjum, a więc musiał już opanować materiał z historii z zakresu klasy III. Maksowi życzymy uzyskania tytułu laureata w następnym roku szkolnym.

Sukcesy uczniowie osiągnęli również w
XVII Powiatowym Konkursie Wiosna Poetycka zorganizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować dwa wybrane przez siebie wiersze, w tym jeden związany z Sandomierszczyzną. Komisja konkursowa oceniła dobór tekstów, ich wartości literackie, interpretację utworów, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny i wyłoniła zwycięzców. Laureatką powiatu sandomierskiego wśród uczniów gimnazjów została Karolina Misior, uczennica klasy IIId (opiekun Pani Joanna Lipczyńska). Wyróżnienia otrzymały Małgorzata Sroczyńska z klasy IIa (opiekun Pani Joanna Lipczyńska) oraz Anna Ferens z klasy IIIa (opiekun Pani Izabela Romańska). Po zakończeniu konkursu recytatorskiego zostały również ogłoszone wyniki Turnieju Jednego Wiersza. Autorką wiersza, który najbardziej spodobał się jury, była uczennica klasy IIIb Natalia Sagan (opiekun Pani Beata Abdul).

Gminny i powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” należał do Mateusza Mazura z klasy IIIa
. W obu etapach Mateusz zajął pierwsze miejsce. W etapie wojewódzkim uzyskał również wysoki wynik. Opiekunem ucznia był Pan Jarosław Dziubiński.

Natomiast gimnazjalistki
Aleksandra Hebda i Wiktoria Winiarczyk z klasy IIb zostały finalistkami diecezjalnego etapu Konkursu Wiedzy Biblijnej. Nauczycielem prowadzącym jest Ks. Sławomir Brzeski.

Dziękuję Rodzicom uczniów za wychowanie swoich dzieci w duchu zdobywania rozległej wiedzy oraz za wspieranie ich w przygotowaniach, a Nauczycielom za pracę z pasją i poświęcony uczniom czas.
Gimnazjalistom gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.Jesteśmy z Was bardzo dumni!

Iwona Korczyńska-Sapielak
Dyrektor Gimnazjum
W świecie wartości

Jak we współczesnym, skomercjalizowanym świecie można w ciekawy sposób mówić o wartościach przekonali się uczniowie Gimnazjum w Dwikozach, którzy w dniach 26-27 kwietnia 2018r. wzięli udział w programie profilaktycznym „Archipelag skarbów”.
Forma programu, skutecznie angażująca młodzież, umożliwiła przekazanie im w ciekawy sposób głębokich treści profilaktycznych. Uczestnicy programu stali się poszukiwaczami skarbów, jakimi są: szczęście, trwała miłość, realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Trenerzy rozmawiali z uczestnikami na tematy ważne dla ich pokolenia w sposób autentyczny, nie krytykując złych zachowań, uzależnień, ale pokazując ich skutki i wskazując alternatywne wyjścia. Uczniowie biorąc udział w konkursach, inscenizacji krótkich scenek, uczyli się jak dokonywać właściwych wyborów w życiu, jak nauczyć się asertywności oraz wzmocnić więź z rodzicami, nauczycielami. W drugim dniu warsztatów w ramach festiwalu twórczości młodzieży, uczestnicy prezentowali przygotowane przez siebie wiersze, plakaty, piosenki, prezentacje komputerowe na wybrane tematy m.in.: „Szacunek do dziewczyn i kobiet”, „Stop pornografii”.
W ramach „Archipelagu skarbów” odbyło się również szkolenie dla rodziców uczniów i nauczycieli. Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień w Dwikozach za sfinansowanie programu.

Joanna Lipczyńska
Gdzie jest moje Betlejem?


14 grudnia społeczność gimnazjum wraz z zaproszonymi gośćmi: przedstawicielami władz powiatu sandomierskiego Panem Tomaszem Hukiem – Przewodniczącym Rady Powiatu, Panem Marcinem Piwnikiem – Członkiem Zarządu, Panem Pawłem Niedźwiedziem – Sekretarzem, Panem Wojciechem Wereszczyńskim – Skarbnikiem; Panem Markiem Łukaszkiem – Wójtem Gminy Dwikozy, Panem Mieczysławem Sawą – Dyrektorem Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych w Dwikozach, emerytowanymi pracownikami szkoły, uczestniczyła w Jasełkach pt. „Gdzie jest moje Betlejem?” przygotowanych przez młodzież pod opieką nauczycieli p. Barbary Laskowskiej i p. Renaty Woźniak. „Czy moje i Twoje serce stanie się Betlejem dla Małej Dzieciny?” zastanawiali się zebrani słuchając pięknych recytacji i kolęd, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Dopełnieniem tej wyjątkowej uroczystości były życzenia składane przez wszystkich – wszystkim oraz przekazanie przez panią dyrektor Iwonę Korczyńską – Sapielak na ręce przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz harcerzy, zapalonej świecy, która ma rozświetlać drogi naszego życia i nieść pokój. Jasełka zakończyło wspólne śpiewanie kolęd zainicjowane przez księdza Sławomira Brzeskiego.
Było wzruszająco, podniośle, a wszystko po to:

„Byśmy mieli siłę wybierać dobro.
Byśmy umieli przebaczać i przepraszać,
Uczyć się bezinteresowności na co dzień.
Ciągle przyglądać się niebu.
By zawsze świeciła gwiazda.
By była znakiem, celem, drogowskazem w naszym życiu!”.

Edyta Mścichowska
Dla wszystkich starczy miejsca… – uczta słowa, muzyki i refleksji

Listopad 2017 roku w Publicznym Gimnazjum w Dwikozach zakończył się niecodziennym wydarzeniem. Wszystko za sprawą księdza Sławomira Brzeskiego (pomysłodawcy i koordynatora), który wraz z uczniami i nauczycielami gimnazjum oraz przy współpracy z Waldemarem Zdybiem z Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach zorganizował Zaduszki muzyczne.
Impreza miała charakter wspomnieniowy – była formą przypomnienia uczniom gimnazjum oraz przybyłym gościom twórców kultury z dziedziny poezji oraz muzyki, którzy już odeszli. Uczniowie recytowali wiersze Leopolda Staffa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, księdza Jana Twardowskiego oraz śpiewali piosenki Czesława Niemena, Leonarda Cohena, Marka Grechuty, Zbigniewa Wodeckiego czy Whitney Houston.
Nie tylko społeczność szkolna wzięła udział w koncercie. Wśród gości byli Stanisław Malarz – poeta regionalista, przedstawiciele Urzędu Gminy w Dwikozach i Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Ksiądz Proboszcz Parafii w Dwikozach oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dwikozach.
Zaduszki były również okazją do odkrycia talentów artystycznych drzemiących w uczniach gimnazjum i nie tylko. Jedną z gwiazd koncertu był Patryk Kwiecień – uczeń Szkoły Podstawowej w Dwikozach. Młody perkusista nie tylko był podstawą sekcji rytmicznej zespołu muzycznego, ale również pokazał swoje możliwości w indywidualnym solo perkusyjnym, czym zjednał sobie wielu fanów. Również pan Waldemar Zdyb i ksiądz Sławomir Brzeski zaprezentowali swój talent muzyczny i wokalny zyskując uznanie publiczności.

Witold Lech

„I Ty zostań świętym Mikołajem”


W listopadzie Pani Dyrektor zainicjowała w gimnazjum akcję „I Ty zostań świętym Mikołajem” dla podopiecznych Domu Dziecka w Łoniowie. Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem włączyli się w przygotowanie paczek dla wszystkich dzieci (37 osób w wieku od 5 miesięcy do 21 lat) . Aby radość wychowanków Domu Dziecka była większa i choć po części spełniła ich marzenia poproszeni zostali oni o przygotowanie listy prezentów. Wszystkie życzenia zostały spełnione! 6 grudnia Pani Iwona Korczyńska – Sapielak – dyrektor gimnazjum, uczniowie Agata Fularska, Olga Mazur i Krystian Słowikowski wspólnie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Sandomierzu dostarczyli paczki do Domu Dziecka. Sprawiły one tamtejszej młodzieży i dzieciom dużo radości i, mamy nadzieję, zapewniły, że mają w dwikoskim gimnazjum wielu przyjaciół. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji, serdecznie dziękujemy za niesienia pomocy innym i znalezienie siły na otwarcie serca dla drugiego człowieka. Szczególne podziękowania składamy Pani Edycie Czajce – Łukawskiej i Pani Joannie Lipczyńskiej – nauczycielkom, odpowiedzialnym za przeprowadzenie akcji.
,, To co robimy dla innych,
jest tym, co naprawdę warto robić".
Lewis Carroll


Z warsztatami za pan brat...

Nasza przygoda z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Sandomierzu przy Stowarzyszeniu ,, Tratwa" rozpoczęła się w 2001 roku i trwa niezmiennie do dziś. Celami nadrzędnymi współpracy były i nadal są:
- integracja osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych;
- zapoznanie się uczniów Publicznego Gimnazjum w Dwikozach z ideą istnienia warsztatów;
- udział w projektach realizowanych przez warsztaty,
uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Przez cały okres współpracy nasza młodzież realizowała następujące projekty:
1. ,, Warsztaty Otwartych Drzwi";
2. ,, Od Natury do Kultury";
3. ,, Twórczość jako forma dialogu ze światem";
4. ,, Tradycja- Integracja- Terapia";
5. ,, Twórczość dziś i jutro";

,, Gliniane inspiracje".
7. ,, Warsztaty rękodzieła wszelakiego”.

Efektem działań w powyższych projektach były wernisaże prac, publikacja książki pod red. Edyty Nieduziak pt. ,, Twórczość- jako forma dialogu ze światem", kalendarz z pracami wszystkich uczestników projektu.
Udział w projektach to dla uczniów i nauczycieli niezwykłe przeżycie. Młodzież w trakcie wspólnych działań poznała specyfikę osób niepełnosprawnych, ich możliwości, ograniczenia oraz sposób funkcjonowania w środowisku. Nauczyła się dostrzegać potrzeby innych, akceptacji, tolerancji dla odmiennych zachowań, jak również opiekuńczości i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wyzbyła się lęku i wyposażyła w niezbędne umiejętności społeczne: udzielania wsparcia i pomocy potrzebującym.

Koordynatorem działań na rzecz współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Sandomierzu jest P. E. Czajka- Łukawska, która wspólnie z P. B. Laskowską i wychowawcami klas integracyjnych propagują w środowisku lokalnym idee integracji osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi.
W tym roku uczniowie z klasy II a pod opieką P. Edyty Czajki- Łukawskiej i P. Joanny Lipczyńskiej uczestniczyli w projekcie ,, Sztuka łączy i bawi- zajęcia artystyczne i integracyjne z warsztatami". Pod czujnym okiem terapeutów pracowali w 3 pracowniach ( ceramicznej, witrażowej i plastycznej). Zaprojektowali w nich i wykonali szopki bożonarodzeniowe, które wzięły później udział w konkursie powiatowym. Z niecierpliwością wszyscy uczestnicy projektu z różnych szkół i placówek oczekują na dzień 15 grudnia, kiedy to rozstrzygnie się, kto zwyciężył w konkursie. Trzymamy kciuki za naszą młodzież!
Mamy nadzieję, że nasza przygoda z warsztatami nadal będzie trwała.
Dziękujemy Panu Rafałowi Dybowskiemu oraz terapeutom za niezmienną życzliwość, ogromne zaangażowanie i rodzinną atmosferę, a uczestnikom za aktywny i twórczy udział w projektach.

Opracowały:
Edyta Czajka- Łukawska
Barbara Laskowska


Więcej zdjęć w galerii fotogrfii
Uczucia najtrudniej wypowiedzieć…

Tegoroczny Dzień Komisji Edukacji Narodowej połączony z 11 rocznicą nadania szkole imienia miał charakter podniosły, podkreślający wyjątkowość pracy nauczyciela. Koordynatorem uroczystości był nauczyciel języka polskiego Pani Beata Abdul, a akademię poprowadzili: Aleksandra Kiliańska oraz Michał Sowiński.
Wśród gości, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością byli: Małgorzata Lipa – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, Marek Łukaszek – wójt gminy Dwikozy, Mieczysław Sawa – dyrektor Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych w Dwikozach oraz Mirosława Mazur – przewodnicząca Rady Rodziców.
Dyrektor szkoły Iwona Korczyńska-Sapielak nawiązując do 11 rocznicy nadania szkole imienia przypomniała sukcesy placówki oraz podziękowała nauczycielom, uczniom i rodzicom za wyjątkową aktywność w trudnym dla gimnazjum czasie. Dyrektor szkoły podziękowała również Małgorzacie Lipie za wieloletnią współpracę z naszą szkołą.
Małgorzata Lipa – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, dziękując za zaproszenie, zwróciła uwagę na szczególną sytuację, w której znalazła się szkoła. Wizytator życzyła nauczycielom odwagi w odnajdowaniu się w nowej rzeczywistości. Natomiast wójt gminy Dwikozy Marek Łukaszek, zwrócił uwagę na fakt, że w pracy nauczyciela prawdziwe efekty podejmowanych działań przychodzą po latach oraz wręczył dyrektor szkoły nagrodę z okazji dnia KEN. W imieniu proboszcza parafii Dwikozy Stanisława Czachora życzenia wszelkiej pomyślności przekazał nauczycielom ks. wikary Sławomir Brzeski.
Podniosłą atmosferę uroczystości stworzyły recytowane przez młodzież wiersze podkreślające wartość patriotyzmu, nauki i szacunku dla drugiego człowieka oraz pięknie zaśpiewane piosenki. Ciekawym akcentem części artystycznej było wspomnienie o przyjacielu dzieci Januszu Korczaku.

Ważnym elementem akademii było zaprzysiężenie nowych władz Samorządu Uczniowskiego poprowadzone przez opiekuna SU Panią Joannę Forc.

Więcej zdjęć w galerii fotogrfii
Gdzie ci mężczyźni…

11 października 2017r. żeńska część Samorządu Uczniowskiego przygotowała niespodziankę dla chłopców z okazji ich święta. Śmiałkowie musieli publicznie zmierzyć się z zadaniami przygotowanymi przez organizatorki. Nie lada wyzwaniem okazało się zrobienie warkocza czy autoprezentacja. Za to wszyscy panowie sprostali tanecznej konkurencji. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i poczucia humoru! Zakończeniem tego miłego dnia była fantastyczna zabawa na dyskotece szkolnej.
Piękniejsza część Samorządu Uczniowskiego

Więcej zdjęć w galerii fotogrfii
Przeżyjmy to jeszcze raz !


W naszym kraju jest wiele ciekawych miejsc, które potrafią zadziwić różnymi atrakcjami. Przekonaliśmy się o tym podczas wycieczek do Krakowa i Warszawy. Tym razem dwa dni (5 – 6 października 2017 r.) spędziliśmy w Zakopanem. Naszymi opiekunami były Panie: Joanna Lipczyńska, Edyta Mścichowska, Joanna Forc i Edyta Czajka – Łukawska.
Pierwszym przystankiem był zamek w Niedzicy. Wprawdzie nie udało nam się spotkać Białej Damy przechadzającej się po dziedzińcu, ale usytuowany nad Jeziorem Czorsztyńskim zamek zrobił na nas ogromne wrażenie.
W czasie podróży Pani Joanna Lipczyńska opowiadała nam o wielu miejscach, które warto zobaczyć w tych okolicach.
Dowiedzieliśmy się, że w Dębnie znajduje się kościół św. Michała Archanioła zbudowany w XV . Do jego budowy nie użyto ani jednego gwoździa. Zastąpiły je drewniane kołki. Bardzo zaciekawiło nas jego wnętrze, m. in. polichromia o 33 kolorach i 77 różnorodnych wzorach. Liczące 500 lat farby zachowały swoje barwy i do dziś nie odkryto tajemnicy ich trwałości. Atrakcją są tam cymbałki wydające dźwięki pozornie przeczące prawom fizyki - gruba sztabka wydaje ton wysoki, a cienka niski.
Kolejną atrakcją naszej wycieczki były skocznie narciarskie. Wielkość tych obiektów sportowych sprawiła, że przyznaliśmy z pokorą, iż bardzo niewielu z nas byłoby w stanie zmierzyć się z wyzwaniem, jakim są skoki narciarskie.
Później udaliśmy się na Krzeptówki, by tam zobaczyć Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.
Wieczorem, po emocjonujących przeżyciach, udaliśmy się w kierunku Poronina – miejsca naszego zakwaterowania. Niezapomniane chwile przeżyliśmy wieczorem podczas wspólnej dyskoteki.
Następny dzień przyniósł kolejne wyzwania. Pierwszym z nich byłą Gubałówka, skąd podziwialiśmy panoramę Tatr. Następnym najpiękniejsza i najczęściej odwiedzana przez turystów Dolina Kościeliska. Naszą wędrówkę zakończyliśmy odwiedzeniem „Pęksowego Brzyzka” – zabytkowego cmentarza, na którym spoczywają m.in.: H. Marusarzówna, T. Chałubiński, S. Witkiewicz, K. Makuszyński , K. Przerwa – Tetmajer. Pięknie rzeźbione nagrobki majestatycznie prezentowały się w jesiennej scenerii.
Pomimo psikusów jakie płatała nam matka natura, dopisujące humory wynagradzały wszelką niepogodę. Wspólnie spędzony czas był dla nas okazją do integracji, podejmowania wyzwań oraz poszerzania swojej wiedzy. Niestety, nie udało nam się zjechać wyciągiem krzesełkowym z Butorowego Wierchu. Uniemożliwiła nam to pogoda. Mamy jednak nadzieję, że niedługo nadrobimy straty. Do zobaczenia na kolejnej wspólnej wyprawie.


Uczestnicy wycieczki

Czytamy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego

W 2017 roku już poraz szósty w Polsce i krajach zamieszkałych przez Polonię ma miejsce , zapoczątkowana przez parę prezydencką, akcja Narodowego Czytania. Naszaszkoła włącza się w nią corocznie , propagując wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Dwikozach polską literaturę i czytanie utworów wybitnych pisarzy .
4 października zmierzyliśmy się z jednym z najwybitniejszych dramatów polskich, „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego. Mimo, że utwór przeznaczony jest dla zaawansowanych czytelników i widzów, młodzież poradziła sobie z nim doskonale i zaskoczyła słuchaczy świeżością i oryginalnością interpretacji. To sprawiło, że można było poczuć klimat teatru oraz jego magię, która przenosi odbiorców i aktorów do innego wymiaru, pozwala uwolnić się emocjom.
Na widowni zasiedli zaproszeni goście: pan Mieczysław Sawa – Dyrektor Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych , Pani Dyrektor Iwona Korczyńska- Sapielak , współorganizator „czytania” Pani Dorota Binek pracownik Gminnej Biblioteki, nauczyciele oraz uczniowie.
W klimat epoki i życiorys autora wielkiego dzieła wprowadziły zebranych panie Dorota Binek i Małgorzata Pilecka. Pani Dyrektor wraz z panią Pilecką przybliżyły scenerię „ Wesela”, a pan Mieczysław Sawa zaskoczył wszystkich odważną recytacją wybranego na tę okoliczność fragmentu.
Podobnie jak w „Weselu” Wyspiańskiego, po części oficjalnej, przy dźwiękach muzyki ludowej, wszyscy uczestnicy zjedli ogromne drożdżowe ciasto. Przemieszały się barwne ludowe stroje, z czernią i czerwienią eleganckich ubrań oraz kolorowymi, bibułowymi wstęgami wiszącymi nad głowami biesiadujących. Wszystkim przyglądał się z kąta sali słomiany chochoł.
To spotkanie dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń. Pozwoliło przenieść się do początku dwudziestego wieku i poczuć klimat tej wielobarwnej , jak pawie pióra, epoki.

Więcej zdjęć w galerii fotogrfii
Małopolska Noc Naukowców 2017


Jak co roku uczniowie klas III naszego gimnazjum pod opieką Pani Małgorzaty Tutak i Pani Agnieszki Spyrzewskiej wzięli udział w Małopolskiej Nocy Naukowców w Krakowie. Wydarzenie to jest okazją do odwiedzenia najważniejszych ośrodków naukowo – badawczych, wzięcia udziału w pokazach, wykładach i warsztatach oraz przyjrzenia się „od kuchni” pracy naukowców. Jest też elementem szkolnych działań w ramach preorientacji zawodowej.
Tym razem odwiedziliśmy Instytut Fizyki Jądrowej PAN, w którym część z nas wzięła udział w grze zadaniowej „Naukowe Podchody”. Gracze wyposażeni w mapy instytutu poszukiwali zadań konkursowych osnutych wokół praw i zjawisk fizycznych spotykanych w codziennym życiu. Można ich było spotkać jak biegają po całym terenie, aby wykonać jak najwięcej zadań. W pokazach „Pod Chmurką” zapoznaliśmy się również z najnowszymi dokonaniami instytutu m.in. w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, pomiaru promieniowania kosmicznego, czy badania początków Wszechświata. Aktywny udział w grach i konkursach pozwolił nam na zdobycie wielu drobnych ale ciekawych nagród.
W Kościele św. Piotra i Pawła obejrzeliśmy pokaz działania najdłuższego w Polsce wahadła Foucaulta, którego ruch dowodzi obrotu Ziemi wokół własnej osi. Wysłuchaliśmy również wykładu dr Adama Michalca z Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, który opowiadał m.in. o związkach Mikołaja Kopernika z Krakowem.
Ponieważ pogoda była piękna, nie zabrakło wieczornego spaceru po krakowskim rynku i tradycyjnych zdjęć „pod Adasiem”.
Na zakończenie odwiedziliśmy Akademię Górniczo – Hutniczą. Tam w Muzeum AGH zobaczyliśmy wystawę interaktywną „Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. W Laboratorium Elektrochemicznym obserwowaliśmy eksperymenty dotyczące wykorzystywania powłok z metali nieżelaznych, a w Laboratorium Analiz Fizykochemicznych zapoznaliśmy się z metodami rozróżniania metali. Obserwowaliśmy również plenerowe pokazy kowalstwa artystycznego i użytkowego oraz widowiskowe reakcje chemiczne.
Niestety w ciągu jednej nocy nie da się skorzystać ze wszystkich atrakcji przygotowanych przez krakowskich naukowców. Jednak to, co zobaczyliśmy, było bardzo ciekawe i pozwoliło nam bliżej przyjrzeć się naukom ścisłym.

Więcej zdjęć w galerii fotogrfii
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Nauczycielom i Pracownikom gimnazjum życzymy pomyślności oraz satysfakcji i radości z pracy na rzecz młodego pokolenia, natomiast Uczniom wielu sukcesów, uśmiechu w każdym dniu roku szkolnego oraz umiejętności dostrzegania tego co piękne i ważne w życiu.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego