Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach


Idź do treści

Relacje 2014/2015 cz.2

WYDARZENIA

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY dla uczniów szkół podstawowych


W marcu Publiczne Gimnazjum w Dwikozach ogłosiło konkurs literacko-plastyczn „Strona tytułowa do wybranej lektury szkolnej lub ulubionej książki” dla uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych z powiatu sandomierskiego. Patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy w Dwikozach Pan Marek Łukaszek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach - Pan Zdzisław Stępień oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach – Pan Edward Dwojak. Organizatorami konkursu były Panie Beata Abdul i Renata Woźniak. Konkurs miał na celu: wzbudzenie zainteresowań literackich, odkrywanie talentów artystycznych oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej. Konkurs miał charakter otwarty. Każdy uczestnik zgłaszał jedną pracę, wykonaną techniką dowolną. Rozstrzygnięcie I Edycji Konkursu nastąpiło 12 kwietnia podczas Familiady Gimnazjalnej. Wówczas zaprezentowano wszystkie zgłoszone prace. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło ponad 50 prac plastycznych ze szkół podstawowych z powiatu sandomierskiego. Wszystkie prace były ciekawe i zwracały uwagę swoją oryginalnością. Dostrzec w nich można było ukryty talent artystyczny wśród wielu uczestników konkursu. Jury miało duży problem z przyznaniem nagród i wyróżnień. Komisja konkursowa wzięła pod uwagę: zgodność z tematyką, wartości artystyczne, samodzielność i oryginalność prac.
Wyniki konkursu:

I miejsca
– Natalia Sagan i Michał Sowiński (SP w Górach Wysokich), Ilona Ciszkiewicz (SP w Dwikozach)

II miejsca
– Patrycja Jurak i Damian Małecki (SP w Zawichoście), Paweł Maciąg ( SP w Górach Wysokich)

III miejsca
– Aleksandra Zimoląg (SP w Darominie), Sandra Przytuła ( SP w Górach Wysokich), Weronika Tomala ( SP w Zawichoście)

Wyróżnienia
otrzymali: Wiktoria Sadok, Natalia Gwóźdź, Jakub Książka, Jan Masternak, Konrad Kaczmarczyk, Roksana Stępień.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. Fundatorami nagród byli:
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach, za co serdecznie dziękujemy. Duże zainteresowanie konkursem świadczy o potrzebie jego organizacji. Uczestnicy konkursu mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych w powiecie. Może wśród niektórych drzemie jeszcze nieodkryty talent wielkiego artysty. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy do udziałuw II edycji konkursu.

Beata Abdul

70. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Dnia 15.04.2015 roku w naszym gimnazjum odbył się uroczysty apel upamiętniający 70. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Wzięli w nim udział, obok młodzieży gimnazjalnej, nauczycieli także kombatanci, którzy są ostatnimi świadkami wojennych wydarzeń. Uczniowie klas: 1a, 2b i 3c wzruszyli słuchaczy recytacją przepięknych wierszy poświęconych okrucieństwu i bestialskiemu traktowaniu więźniów obozu w Oświęcimiu przez niemieckich oprawców. Usłyszeliśmy „List z Oświęcimia do Matki” o losie dzieci odłączonych od matek i umierających w strasznych warunkach w „fabryce śmierci”. Na koniec zebrani minutą ciszy uczcili wszystkich poległych w tej okrutnej wojnie.
Nie jesteśmy w stanie odwrócić kart historii, ale poprzez upamiętnianie takich dat, jak rocznica wyzwolenia obozu zagłady, składamy hołd tym wszystkim, którzy umierali za naszą wolność.


Julia Wąsik kl.1
d.

Zabawom nie było końca – Familiada Gimnazjalna w szkole w Dwikozach

Kto zdecydował się spędzić niedzielne popołudnie w dniu 12 kwietnia w Publicznym Gimnazjum w Dwikozach, nie mógł czuć się zawiedziony.
Uczestnicy zabawy, szóstoklasiści z okolicznych szkół podstawowych oraz ich rodzice, mogli wybierać spośród licznych zabaw i konkursów. Dla młodszych dzieci nauczyciele gimnazjum przygotowali „Bawidkowo” pełne malowanek, układanek i innych zabaw. W programie „Bawidkowa” było również przedstawienie kukiełkowe „Szewczyk Dratewka” przygotowane przez gimnazjalistów.
Familiadę rozpoczęło wystąpienie zastępcy dyrektora szkoły Małgorzaty Utnik - Oleksiak, która powitała gości. Później uczniowie gimnazjum zaprezentowali program artystyczny oraz konkursy, do udziału w których zachęcali licznie przybyłych uczniów szkół podstawowych. Wspólną zabawę poprowadził profesjonalny DJ Mariano. Podczas Familiady nastąpiło także rozstrzygnięcie konkursu pt. „Strona tytułowa do wybranej lektury szkolnej” zorganizowanego we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną i Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz wręczenie nagród. Ostatnim akcentem wieczoru była dyskoteka. Przez cały czas można było degustować ciasta upieczone przez rodziców gimnazjalistów.
Zainteresowani uczestnicy Familiady zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły na kolejny rok szkolny, osiągnięciami szkoły i bazą lokalową. Gimnazjaliści przygotowali również stoisko z przedmiotami zebranymi wśród uczniów szkoły. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dla uczennicy szkoły - Kasandry Michałowskiej, która potrzebuje funduszy na rehabilitację.
Wśród gości, którzy zaszczycili szkołę swoją obecnością był Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Mieczysław Sawa oraz Marzanna Mach – radna Gminy Dwikozy.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły w organizacji Familiady.

Wieczór poezji miłosnej….

Jak pięknie można mówić o miłości, przekonali się uczestnicy wieczoru poetyckiego, który odbył się w naszym gimnazjum 12 lutego br. Wiersze o miłości z poszczególnych epok literackich przeplatały się z piosenkami o tej tematyce. Uczniowie przy blasku świec i przy dźwiękach muzyki prezentowali swoje talenty recytatorskie. Również organizatorki wieczoru – Panie Małgorzata Pilecka i Joanna Lipczyńska odczytały swoje ulubione liryki miłosne. Było nam niezmiernie miło, że zaszczycili nas swoją obecnością znamienici goście: Pan Marek Kozieł –Przewodniczący Rady Gminy Dwikozy, Pan Marek Łukaszek – Wójt Gminy Dwikozy, Panie: Marzanna Mach, Maria Śledź i Barbara Zdyb – Radne Gminy Dwikozy, Pan Mieczysław Sawa – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Dwikozach, Pani Dorota Binek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach oraz kochani Rodzice, którzy zadbali również o słodki poczęstunek, po uczcie poetyckiej. Nie sposób nie wspomnieć, że odkryciem wieczoru okazał się Pan Wójt, który dziękując młodzieży i nauczycielom za tak piękną inicjatywę, zaprezentował swój talent, recytując ulubioną poezję, fragmenty prozy i teksty piosenek o miłości. Dla dorosłych uczestników, był to wieczór wspomnień o ich pierwszych, młodzieńczych miłościach, dla gimnazjalistów wspaniała lekcja, jak we współczesnych czasach, można pięknie mówić o miłości.

Katarzyna Pardak

Pokaz pierwszej pomocy w Naszym Gimnazjum


2 lutego w Naszej Szkole odbył się pokaz I pomocy prowadzony przez Strażaków z KSRG Słupcza.
Pokaz przeprowadzili strażak/ratownik medyczny: Jakub Kopyto, strażak: Paweł Walczyk, Kamil Dereń. W ćwiczeniach uczestniczyli uczniowie z klas 2a i 2b.
Ratownicy prezentowali naszej młodzieży zasady udzielania I pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku. Uczniowie dowiedzieli się min. jak przenosić poszkodowanych, opatrywać rany, tamować krwotoki, unieruchamiać złamania kończyn oraz przeprowadzać resuscytację krążeniowo oddechową.
Wszyscy z zainteresowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach, miejmy tylko nadzieję, że nie będą musieli wykorzystywać zdobytej wiedzy w praktyce.


Jarosław Dziubiński

Science show na Festiwalu Naukowym E(x)plory!

30 stycznia 2015 r. 50 –cio osobowa grupa uczniów wzięła udział w Regionalnym Festiwalu Naukowym E(x)plory w Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Podzamczu k. Kielc. Festiwal był otwartym wydarzeniem, podczas którego odbywały się warsztaty i pokazy naukowe.
Podczas „Lodowych eksperymentów” przez chwilę powiało chłodem, ponieważ uczniowie obserwowali doświadczenia z substancjami w temperaturach ok. -200C. Ciekły azot i suchy lód mają niesamowite właściwości, o czym mogli przekonać się uczniowie. Sprawdzili, że żywa róża, w niskiej temperaturze, pokruszyła się na drobne kawałki, a cukrowe pianki stały się chrupiące.
Podczas warsztatów „Możliwe niemożliwe” niemożliwe stawało się możliwe dzięki wykorzystaniu praw fizyki i chemii. Gimnazjaliści już wiedzą, co zrobić, aby wlana do szklanki woda „zniknęła”. Nauczyli się jak zdobyć względy dziewczyny poprzez zamianę koloru kwiatka na jej ulubiony. Byli także świadkami stworzenia bardzo wydajnej pasty do zębów dla słonia.
Dowiedzieli się „Co ciekawego można znaleźć w naszej kuchni?” mając do dyspozycji jej wyposażenie. Pomimo zaskakujących efektów wszystkie prezentowane doświadczenia były bezpieczne i możliwe do powtórzenia w domu.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli we wszystkich eksperymentach, ambitnie odpowiadali na pytania wygrywając drobne nagrody. Przeszli także tor interaktywnych doświadczeń stałej ekspozycji Centrum oraz zapoznali się z wynalazkami Leonarda da Vinci. W drodze powrotnej uczniowie sprawdzili swoją wiedzę w mini konkursie zorganizowanym przez P. Małgorzatę Utnik – Oleksiak. Dodatkowo wśród uczestników został ogłoszony konkurs na najlepsze zdjęcie z wyjazdu.

Organizatorki wycieczki to: P. Małgorzata Tutak, P. Agnieszka Spyrzewska,
P. Małgorzata Utnik – Oleksiak, P. Joanna Lipczyńska.

Małgorzata Utnik – Oleksiak

23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


Jak co roku, zagrała u nas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas 23. Finału WOŚP w Dwikozach wolontariuszki - uczennice naszej szkoły: Wioletta Kolatorowicz, Weronika Bidas, Wiktoria Piotrowska, Patrycja Sadok i Dominika Szewc zbierały datki, które zasilą budżet WOŚP. Pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali.
Miejscem 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było Publiczne Gimnazjum. Naszą szkołę odwiedziło mnóstwo osób, nie brakowało atrakcji.
W niedzielę trwały koncerty i występy połączone z licytacją różnych przedmiotów. Pierwsza na scenie prezentowała się Szkoła Podstawowa z Gierlachowa, a później kolejno uczniowie ze Mściowa, Słupczy, podstawówki i gimnazjum z Dwikóz . Uczniowie tańczyli i śpiewali piosenki, urzekając swoją odwagą sceniczną wszystkich obecnych. Podczas uroczystości występowały również zespoły muzyczne Gminnego Ośrodka Kultury. Było radośnie, wesoło i kolorowo. Występy nagradzano gromkimi brawami, a zachwycone dzieciaki próbowały swoich sił tańcząc na sali w rytm śpiewanych piosenek.
Między występami odbywała się sprzedaż przedmiotów od darczyńców pod hasłem „Kto da więcej?”.
Całość zwieńczyło tradycyjne ŚWIATEŁKO DO NIEBA .
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęciowej i do udziału w 24. Finale WOŚP już za rok.
Siema!

Opr. Barbara Czeryna

1 : 0 DLA NIEBA


18 grudnia 2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Dwikozach odbyło się przedstawienie pt. „1: 0 dla nieba” . Wprowadziło ono zgromadzoną młodzież, nauczycieli oraz przybyłych gości w klimat Świąt Bożego Narodzenia. W pięknej scenografii rozegrała się walka dobra ze złem. Wspaniała gra gimnazjalistów przeplatana kolędami i pastorałkami, stała się dla nas nauką, że jedynie Boża Miłość jest w stanie nadać sens naszemu życiu i zwyciężyć zło, często tak łatwo dostępne i przyjemne.
Na zakończenie Pani Iwona Korczyńska – Sapielak – dyrektor gimnazjum oraz przybyli goście Ksiądz Stanisław Czachor – proboszcz parafii i Pan Albin Gradziński – zastępca wójta gminy Dwikozy złożyli zebranym świąteczne i noworoczne życzenia.


Gabriela Pardak

Andrzejkowy Dzień Języków Obcych


Publiczne Gimnazjum w Dwikozach tętni życiem. Jak co roku, listopadowe szare dni ubarwione zostały ciekawym spotkaniem młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów klas szóstych szkół podstawowych z powiatu sandomierskiego. Andrzejkowy Dzień Języków Obcych odbył się dnia 26 listopada w dwikoskim gimnazjum. Na zaproszenie społeczności szkolnej odpowiedziały zarówno władze gminy Dwikozy, rodzice oraz uczniowie okolicznych „podstawówek”.
Było mnóstwo zabaw. Większość uczestników przebrana była w kolorowe stroje. Mottem, które przyświecało w wyborze kreacji na imprezę były „szalone lata sześćdziesiąte”. Dla wszystkich uczestników kolorem wiodącym przebrania był pomarańczowy. Było barwnie i bardzo ciekawie. Już na początku imprezy wszyscy goście częstowani byli smakowitą zupą z dyni. Można też było popróbować innych przygotowanych przez uczniów potraw. Były to dania apetycznie przybrane i smakowite. Uczestnicy imprezy degustowali przygotowane jadło zachwycając się smakiem dyni wykorzystanej w kuchni na różne sposoby. Wielu uczniów chwaliło delikatny smak i apetyczny wygląd potraw. Do najsmaczniejszych należały słodkości- ciasta i ciasteczka z dyni oraz potrawy z indyka. Ponadto zorganizowane konkursy przyciągały do udziału wielu uczniów. Były to m.in. : konkurs piosenki anglo i niemieckojęzycznej, konkurs na najciekawszy wieniec i kalendarz adwentowy oraz konkurs plastyczny pt. „ Święto Dziękczynienia”. Przygotowano wiele prac, które budziły prawdziwy zachwyt i słowa uznania oglądających. Ich twórcy otrzymali nagrody i wyróżnienia, a ponadto rozlosowano też nagrody dla uczestników spotkania. Kolejnym etapem imprezy, przez wielu najbardziej oczekiwanym, była dyskoteka. Zabawa byłą naprawdę udana. Wszyscy dobrze się bawili, było wesoło, sympatycznie, i co najważniejsze, bezpiecznie.
W naszej szkole nie można narzekać na brak pomysłów, dlatego już od dziś zaczynamy planować kolejne spotkania integrujące środowisko lokalne.

Sponsorami zorganizowanej uroczystości byli:
Szkoła Języków Obcych „Europa” ufundowała kursy językowe dla uczniów,„Malibu” ufundowała pizzę dla uczniów jednej z klas,Restauracja „Mały Rzym” ufundował kolację dla dwóch osób oraz darmowe wejście do strefy SPA, również dla dwóch osób,Przemysław Latkowski, właściciel hurtowni „Markowy Sandomierz” zasponsorował nagrody rzeczowe w konkursie na najciekawsze przebranie.

Wszystkim sponsorom bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie i okazaną pomoc. Ufundowane nagrody przyczyniły się do uatrakcyjnienia imprezy, uczniom dodały wiary w posiadane uzdolnienia, co zapewne przełoży się już wkrótce na bardzo dobre wyniki nauczania :)Opracowała: Barbara Czeryna

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

Tegoroczny Turniej Piłki Siatkowej cieszył się dużym zainteresowaniem i dostarczył nam wiele pozytywnych emocji. W rozgrywkach wzięło udział 96 uczniów z naszego gimnazjum. Mecze rozegrano na poziomach klas I, II i III.
Celem turnieju była popularyzacja, oraz doskonalenie umiejętności gry w piłkę siatkową. Rywalizacja między drużynami była bardzo zacięta. Gorący doping kibiców rozgrzewał do walki wszystkie drużyny, a ostatni mecz rozegrany między klasą II B, a II D dostarczył nam wiele niezapomnianych wrażeń.
Mikołajkowy turniej to nie tylko rywalizacja, ale impreza, która wspaniale integruje młodzież, daje im radość, kształtuje charakter, wolę walki oraz upowszechnia rywalizację fair play.


WYNIKI


Poziom klas I - I miejsce kl. I D, II miejsce kl. I C, III miejsce kl. I A

Poziom klas II – I miejsce kl. II B, II miejsce kl. II D, III miejsce kl. II A

Poziom klas III – I miejsce kl. IIIA, II miejsce kl. III C, III miejsce kl. III B

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy.
Dziękujemy wszystkim drużynom za udział w turnieju i zapraszamy za rok na kolejną edycję.ORGANIZATORZY: ANNA TUTAK, KADIR ABDUL


Wycieczka do Lublina

W dniu 24.09.2014 r. odbyła się szkolna wycieczka klasy II c do Lublina. Opiekunkami tej wycieczki były: nasza wychowawczyni pani Beata Kuleszko i pani Barbara Czeryna.Główną atrakcją wyprawy było zwiedzanie Ogrodu Botanicznego. Pan przewodnik, który nas oprowadzał dostarczył nam wiele nowych i ciekawych informacji o roślinach jakich do tej pory nie znaliśmy. Zwiedziliśmy kilka działów ogrodu, między innymi dział roślin cebulowych, ozdobnych, leczniczych i użytkowych, rosarium, Arboretum, Alpinarium. Wszklarniach mogliśmy zobaczyć rośliny klimatu suchego – kserofity. Oglądaliśmy ogromne opuncje, agawy i inne rośliny, które są sukulentami, a nie mają wyglądu typowego kaktusa. Mieliśmy możliwość zaobserwować zjawisko konwergencji. Największe zainteresowanie wzbudziły wśród nas dwa pnącza rosnące w szklarni – kokornak i męczennica olbrzymia.Kolejnym punktem wycieczki był obóz koncentracyjnym na Majdanku, który przybliżył namhistorię Polski podczas II wojny światowej. W tym miejscu w sposób szczególny staraliśmy się zachować powagę i z uwagą słuchać pani przewodnik. Chcieliśmy swoją postawą oddać hołd ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych.Na zakończenie wybraliśmy się na film pt.' 'Miasto 44''. Opowiadał o życiułodych ludzi w czasach Powstania Warszawskiego. Sceny ukazane w filmie zrobiły na nas ogromne wrażenie. Walka o Ojczyznę wymagała od Polakówwielkiego poświęcenia i wyrzeczeń. Zrozumieliśmy, jak dobrze jest nam, że nie musimy przeżywać tak strasznych historii.Do Dwikóz dotarliśmy późnym wieczorem. Tak zakończyła się nasza wycieczka do Lublina, którą będziemy mile wspominać.


Tekst - Natalia Wołczyńska i Klaudia Czerniawska
Zdjęcia – Anna Chorab
„Duet matematyczno – przyrodniczy”

16 listopada 2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Dwikozach uroczyście zainaugurowano Ię nowego konkursu Duet matematyczno przyrodniczy. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł, Wójt Gminy Dwikozy Pan Marek Łukaszek, Liga Ochrony Przyrody, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Inicjatywa, której adresatami byliklas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu sandomierskiego spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Gościliśmy 52 uczestników – reprezentantów 16 szkół podstawowych.
Rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych i pobudzanie zainteresowania naukami ścisłymi były głównym celem tego przedsięwzięcia.
Uroczystego otwarcia konkursu dokonali Wójt Gminy Dwikozy Pan Marek Łukaszek, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Dwikozach Pan Mieczysław Sawa i Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dwikozach Pani Iwona Korczyńska – Sapielak.
Następnie uczniowie przystąpili doń konkursowych. Ciekawa forma zadań pozwoliła sprawdzić nie tylko wiedzę matematyczno – przyrodniczą zdobywaną na lekcjach, ale również jej zastosowanie wpraktycznych. Uczniowie, pracując w parach, musieli wykazać się takimi cechami jak: umiejętność współdziałania, kreatywne myślenie, podejmowanie trafnych idecyzji. Uczniowie przystąpili do zmagań konkursowych z ciekawością i zainteresowaniem, a emocje irosły wraz z kolejnymi zadaniami jakie stanęły przed uczestnikami.
W tym czasie ich opiekunowie mieli możliwość poznania szkoły, jej osiągnięć, bazy dydaktycznej, spotkania z nauczycielami i dyrekcją szkoły.
Czas zmagań konkursowych szybko minął, ale zanim ogłoszono wyniki, uczestnicy wymieniali pokonkursowe emocje, zregenerowali siły przy słodkościach, uczestniczyli także w przedstawieniu teatralnym, grach i zabawach w „kalambury”. Chętnie oglądali pokazy eksperymentów laboratoryjnych, obserwowali naturalne okazy przyrodnicze przez mikroskopy stereoskopowe i bawili się ucząc specjalistycznym programem multimedialnym na tablicy interaktywnej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki , a laureaci nagrody rzeczowe, których głównym fundatorem była Gmina Dwikozy. Nagrody książkowe dla laureatów przekazał Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu.
Wszystkim uczniom należą się gratulacje, gdyż pracowali bardzo ambitnie i z ogromnym zaangażowaniem, co niewątpliwie jest zasługą nauczycieli przygotowujących ich do konkursu. ęstwo wywalczyli:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich (Aleksandra Kiliańska, Piotr Teter),
Szkoła Podstawowa w Łążku (Agnieszka Kwiecień, Piotr Pater)
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu ( Julia Bażant, Bartłomiej Kozera)
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Gierlachowie (Katarzyna Gajek, Michał Kwiecień)
Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy (Wiktor Fudala, Radosław Pałys)
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Głazowie ( Konrad Stefaniak, Paweł Ferens)
Szkoła Podstawowa w Obrazowie ( Julia Marzec, Klaudia Polaczek)
Taka matematyczno – przyrodnicza przygoda pozwoliła sprawdzić uczniom ich możliwości, porównać je z rówieśnikami, a także była dobrą okazją do wzajemnego poznania się, nawiązania nowych znajomości.

15 lat minęło…


14 października 2014 r. w naszej szkole miała miejsce niecodzienna uroczystość – jubileusz 15 – lecia powstania gimnazjum połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych i Dniem Nauczyciela. W pięknie udekorowanej sali, wprowadzającej wszystkich w jesienny, ciepły nastrój, spotkaliśmy się, aby wspominać może krótką, ale bardzo dynamiczną historię naszego gimnazjum. A wydarzyło się bardzo dużo, bowiem ta szkoła rosła razem z jej uczniami, zmieniając się z roku na rok. Dzisiaj to piękny nowocześnie wyposażony budynek zapewniający komfortowe warunki nauki, to również miejsce, gdzie rodzą się przyjaźnie, budzą zainteresowania i pasje.

Dla społeczności szkolnej były to szczególne chwile, dlatego cieszymy się, że uświetnili je swoją obecnością znamienici goście m.in.: Pani Małgorzata Lipa – Starszy Wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Ksiądz Lech Siekierski – Dziekan Dekanatu Zawichojskiego, Ksiądz Stanisław Czachor – Proboszcz Parafii w Dwikozach, Ksiądz Sławomir Świstak – Proboszcz Parafii w Górach Wysokich, Pan Tomasz Huk – Przewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego, Pan Józef Skobel – Przewodniczący Rady Gminy Dwikozy, Radni Gminy Dwikozy, Pan Marek Łukaszek – Wójt Gminy Dwikozy, Pracownicy Urzędu Gminy w Dwikozach, Sołtysi, Pani Hanna Kowalewska – Marszałek z Polskiej Akademii Nauk, Pani Zofia Kołacz – Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Sandomierzu,Pan Andrzej Skoczylas – Przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły i Członkowie: Pan Piotr Kiełczewski i Pan Dariusz Binek, Pani Teresa Wódz - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dwikozach, emerytowani Nauczyciele i Pracownicy gimnazjum, Rodzice Uczniów.

Pani Iwona Korczyńska – Sapielak – Dyrektor Szkoły przedstawiła rys historyczny, zwracając uwagę na najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w murach placówki na przestrzeni lat. Podkreśliła, że minione 15 lat, to był piękny czas, wspaniałe lata, kiedy uczyliśmy się budować, tworzyć, współpracować, na rzecz tego dobra, jakim jest szkoła – Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wspominali uroczystości szkolne, serdeczną atmosferę i sukcesy szkoły. Spotkaliśmy się z wieloma wyrazami sympatii. Nie obyło się bez chwil wzruszeń i zadumy przeplatanych gromkimi brawami i salwami śmiechu. Z największymi owacjami spotkało się przemówienie Pani Zofii Kołacz – kombatantki, która zwróciła uwagę na to, że wielkim szczęściem jest możliwość nauki w wolnym kraju, o który walczyła z koleżankami i kolegami. Podkreślała również swój ogromny szacunek dla nauczycieli, którym wiele należy zawdzięczać za wysiłek wkładany w wykształcenie i wychowanie młodzieży.

Ten dzień to od wielu lat Święto Pracowników Oświaty. Pan Marek Łukaszek w swoim przemówieniu, poprzedzającym wręczenie Nagrody Wójta Gminy Dwikozy za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej Pani Dyrektor Gimnazjum, złożył nauczycielom życzenia i podziękował im za trud wkładany w nauczanie. Następnie Pani Iwona Korczyńska – Sapielak – Dyrektor Szkoły skierowała do Nauczycieli i Pracowników ciepłe słowa podziękowania i wręczyła wszystkim nagrody okolicznościowe.
W tym wyjątkowym dniu po raz kolejny do grona społeczności uczniowskiej dołączyli pierwszoklasiści, którzy złożyli ślubowanie na sztandar szkołyByła to dla nich niezwykle podniosła chwila.
Młodzież zaprezentowała się w części artystycznej, nawiązującej do jubileuszu 15 – lecia,ślubowania i Dnia Nauczyciela. Okolicznościowe wiersze przeplatały się z pięknymi piosenkami wykonanymi przez gimnazjalny chór.
Ten dzień upłynął w miłej atmosferze, której towarzyszyły wspomnienia. Skłaniał również do refleksji i kreślenia planów na przyszłość. Wierzymy, że będzie ona tak owocna i barwna jak minione piętnaście lat.
Joanna Lipczyńska
Małgorzata Pilecka
Wyjazd do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sandomierzu


W dniu 24 października 2014 roku uczniowie klasy Ia naszego gimnazjum wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Tratwa’’
w Sandomierzu.
Tematyka prac związana była ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.
Uczestnicy pracowali w trzech pracowniach: witrażowej, plastycznej i ceramicznej, pod czujną opieką terapeutów oraz nauczycieli p. Edyty Czajki –Łukawskiej, p. Barbary Laskowskiej oraz wychowawcy klasy p. Huberta Bujczenko. Efektem tych działań były szopki bożonarodzeniowe wykonane różnymi technikami (witraż, glina i linoryt).
W trakcie wykonywania wspólnych działań młodzież poznała ludzi niepełnosprawnych, ich ograniczenia, możliwości i zainteresowania. Nauczyła się dostrzegać potrzeby innych, akceptacji i tolerancji, jak również opiekuńczości i odpowiedzialności za słabszych. Wyzbyła się lęku i wyposażyła w niezbędne umiejętności społeczne: udzielania wsparcia potrzebującym.
Udział w warsztatach pozwolił młodzieży na bliższe poznanie specyfiki osób niepełnosprawnych i ich funkcjonowania w środowisku oraz na miłe spędzenie czasu.

Opracowały: Barbara Laskowska
Edyta Czajka- Łukawska

MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2014

Dnia 26 września 2014 roku odbyła się wycieczka uczniów dwikoskiego gimnazjum dona Małopolską Noc Naukowców. Wzięło w niej udział około 20 uczniów trzecich klas pod opieką Pani Małgorzaty Tutak i Pani Agnieszki Spyrzewskiej. Zaraz po zakończeniu lekcji, wyruszyliśmy w podróż do Krakowa.
Jako pierwszy odwiedziliśmy Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Tam wysłuchaliśmy wykładów takich jak: "Tajemniczy świat kryształów" czy "Astronomiczna wizja końca świata". Uczestniczyliśmy również w zajęciach z fizyki, na których dowiedzieliśmy się o właściwościach światła emitowanego przez różne substancje. Niektórzy z nas wzięli udział w warsztatach dotyczących biofeedbacku, na których za pomocą fal mózgowych można było sterować programem komputerowym.
Następnie spacerem przeszliśmy do Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica, żeby w Laboratorium Akustyki Technicznej podziwiać komory bezechową i pogłosową, dowiedzieć się o metodach zmniejszania hałasu i projektowania sal koncertowych. To również było bardzo interesujące przeżycie, po raz pierwszy mogliśmy dotknąć i zobaczyć prawdziwe naukowe "cacka".
Później udaliśmy się na Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki by obejrzeć pokaz „Chemia Niskich Temperatur”, podczas którego młodzi naukowcy ciekawie i z humorem prezentowali zastosowania ciekłego azotu. Na zakończenie tegorocznej Nocy Naukowców można było podziwiać bardzo efektowne wybuchy fajerwerków, przygotowane przez Koło Chemików.
Po północy ruszyliśmy w drogę powrotną, by około godziny trzeciej nad ranem wrócić doóz. Wyjazd był bardzo udany, atmosfera wspaniała, dużo się nauczyliśmy, a przy okazji można też było trochę się pośmiać i pożartować. Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym i mamy nadzieję że kiedyś, w przyszłości dołączymy do szacownego grona naukowców :)


Beata Szloch, Karol Czeryna

I miejsce w questingowym rajdzie „Droga przez wieś”
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Wincentego Burka w Gałkowicach

Questing to jeden z nowych trendów światowej turystyki. Dzięki innowacyjnemu połączeniu zabawy i edukacji zmienia się wymiar turystyki również w naszym regionie.
Z przyjemnością 1 października 2014 roku wędrowaliśmy(mimo deszczu) „Drogą przez wieś” Wincentego Burka. Dla uczniów: Asi, Oli, Ali, Wioli, Karola i Mateusza była to świetna zabawa łącząca elementy harcerskich podchodów i gier terenowych. Dzięki questingowi młodzież w nieszablonowy sposób stała się uczestnikami fascynującej przygody, mogła poznać bliżej sylwetkę Wincentego Burka.
Siedmioosobowa grupa z p. Izabelą Romańską i p. Joanną Lipczyńską doskonale poradziła sobie z niełatwymi zadaniami zdobywając I miejsce w rajdzie questingowym!

Napisała: Izabela Romańska
Byliśmy tam…


21 września 2014 r. w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie, w czasie którego wybitny pisarz Wiesław Myśliwski promował najnowszą powieść pt. „Ostatnie rozdanie”.
Delegacja młodzieży z naszego gimnazjum wraz z nauczycielami języka polskiego uczestniczyła w tym niecodziennym wydarzeniu.
Autor w interesujący sposób nakreślił tematykę utworu, wspominał inne swoje dzieła i strony rodzinne – Dwikozy. Ogromne wrażenie na uczestnikach spotkania wywarła osoba Wiesława Myśliwskiego, jego erudycja, poczucie humoru, łatwość nawiązywania kontaktu z czytelnikami.
Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję wziąć udział w spotkaniu literackim z udziałem tego wielkiego twórcy.


Joanna Lipczyńska
Małgorzata Pilecka

Dnia 14 września 2014r. młodzież z naszego gimnazjum wzięła udział w imprezie środowiskowej, która odbyła się na placu wiejskim we wsi Rzeczyca Mokra. Był to "Jesienny Koncert na dwa Świerszcze i wiatr w kominie". Dziewczęta z chóru szkolnego, pod kierunkiem p. Renaty Woźniak zaprezentowały piosenki z repertuaru ludowego w opracowaniach wielogłosowych. Natalia Teter, Natalia Bukała, Klaudia Kawecka i Anna Socha ubrane były w sandomierskie stroje ludowe. Przyciągało to uwagę wszystkich gości, ponieważ dziewczęta prezentowały się wyjątkowo pięknie.

Renata Woźniak
Certyfikat

Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z rakiem


Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach zostało nagrodzone certyfikatem za upowszechnianie zaleceń „Europejskiego Kodeksu Walki z rakiem” w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci i Młodzieży.

Projekt „Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki Rakiem” realizowany był pod patronatem:
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Pani Małgorzaty Muzoł
Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – dr n. med. Stanisława Góźdź
Prócz tego partnerami projektu była
Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
W naszej szkole podjęto szereg działań promujących 11 zasad Kodeksu Walki z Rakiem między innymi :

  • opracowano prezentację multimedialną i ulotkę ,
  • przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej i rodziców,
  • wykonano gazetkę ścienną,
  • przeprowadzono w każdej klasie wykłady multimedialne i lekcje w czasie których młodzież poznała zasady zdrowego stylu życia, profilaktyki walki z rakiem,
  • uczniowie obliczali BMI i WHR,
  • zapoznano uczestników z zasadami ochrony organizmu przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.


Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i dorosłych.
Okres realizacji projektu w placówce
: 31.10.2013r. – 30.04.2014r.
Koordynatorzy :
Beata Kuleszko. Joanna Stachurska, Ewa Drzymała
„Samorządy mają głos”

Projekt realizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Projekt „Samorządy mają głos” to ogólnopolska akcja, której celem jest rozwój samorządności uczniowskiej oraz wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego. Włączamy się do akcji i zgłaszamy swój udział w projekcie!
Chęć organizacji szkolnych wyborów wyraziły uczennice klasy drugiej Jowita Kwiatkowska i Weronika Czajkowska i pierwszej Natalia Szlachcińska i Weronika Kuśmierska wraz z opiekunami samorządu p. Urszulą Członką i p. Joanną Forc , które tworzą szkolny Komitet Wyborczy.
Ogólnopolski dzień wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego:
30 września 2014r. poprzedzi go kampania wyborcza i prezentacja kandydatów na forum szkoły.
Po zakończeniu akcji zamieścimy fotograficzną i dziennikarską relację.Powrót do treści | Wróć do menu głównego